Skip to main content

Svenska 1

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

Kursinformation

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga a...

Informerande tal

Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation i...

Skönlitteratur

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Argumenterande text

Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.

Språksociologi

Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman me...