Skip to main content

Analysera en kändis

992ranelid.jpg

Instruktion

Välj och utgå ifrån ett videoklipp med en intressant verklig eller fiktig person:

  1. Försök ge exempel på personens dialekt, kronolekt, sociolekt och sexolekt
  2. Vilken slags lekt är mest påtaglig i personens sätt att prata?
  3. Resonera, med exempel, hur kommunikationssituationen kan påverka personens idiolekt. Använd gärna begrepp som status, avstånd och samhörighet

Fler nyttiga begrepp

Dialekt, Kronolekt, Sociolekt, Sexolekt, Sammanhang, Status, Anpassning, Samhörighet, Avstånd

Bedömningsmatris

E C A
enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation
exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet
resonerar översiktligt om attityder till någon form av språklig variation resonerar översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation resonerar utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation