Skip to main content

Presentera ett Kickstarter-projekt

kickstarter-logo-large.jpg

Instruktion

  • Din uppgift är att hålla ett anförande inom temat Innovationer som ska vara en presentation av ett projekt på kickstarter.com.
  • Förbered ditt anförande väl. Anförandet ska vara ungefär 4 minuter långt. Det ska innehålla en presentation av projektet du har valt, personliga kommentarer till projektet, till exempel värderingar, egna åsikter eller egna erfarenheter.
  • Använd ett presentationstekniskt hjälpmedel, till exempel en bild, några ord på tavlan, Powerpoint eller ett bildspel.
  • Fyll i formuläret du får. Detta ska du visa för till din lärare i god tid innan du håller anförandet.

Bedömningsmatris

E C A
Eleven presenterar ett projekt. Eleven uttrycker någon egen tanke om sitt ämne, t.ex. en värdering, en egen åsikt eller en egen erfarenhet. Innehållet i presentationen är väl utvecklat Innehållet och kommentarerna ger nya, relevanta perspektiv och källhänvisningarna är tydliga
Anförandet är sammanhängande och begripligt. Anförandet är någorlunda anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3 min. eller mer). Anförandet har en tydlig struktur med utbyggd samt passande inledning och avslutning. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3–6 min.). Anförandet är väldisponerat genom väl fungerande inledning och avslutning samt balans mellan olika innehållsdelar
Språket är begripligt, dvs. sådant att åhörarna kan förstå anförandets innehåll utan alltför stor ansträngning. Språket är ledigt, dvs. talspråkligt snarare än skriftspråkligt. Stilen är anpassad till situationen, dvs. tillräckligt formell för ett anförande men också sådan att den passar publiken. Eleven använder väl fungerande formuleringar.
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven etablerar viss kontakt med åhörarna, t.ex. med hjälp av blicken och övrigt kroppsspråk. Det presentationstekniska hjälpmedlet hanteras med viss säkerhet. Det presentationstekniska hjälpmedlet stödjer och tydliggör anförandet. Framförandet är säkert och eleven har god kontakt med åhörarna. Det presentationstekniska hjälpmedlet är väl integrerat i anförandet.