Skip to main content

Argumenterande tal

Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.


No pages are currently in this chapter.