Skip to main content

Grammatik

Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.


No pages are currently in this chapter.