Skip to main content

CSS

Centralt innehåll

  • Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik -- där det huvudsakliga innehållet är standarderna för HTML och CSS samt orientering om Ecmaskript och dokumentobjektsmodellen (DOM).
  • Riktlinjer för god praxis inom webbutveckling.
  • Kvalitetssäkring av applikationens funktion och validering av kodens kvalitet.
  • Terminologi inom området webbutveckling.

Kunskapskrav

E C A
I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och omfattar någon av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och som omfattar några av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar I arbetet utvecklar eleven kod som med gott resultat följer standarder och som omfattar flera av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar
Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis vilket eleven kontrollerar med begränsade tester. Eleven testar produkten i någon webbläsare Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis vilket eleven kontrollerar med automatiserade tester. Eleven testar produkten i några webbläsare Produkten är av god kvalitet och följer etablerad god praxis vilket eleven kontrollerar med omfattande automatiserade och manuella tester. Eleven testar produkten i flera webbläsare
Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området Eleven använder med säkerhet terminologi inom området