Skip to main content

Teknisk orientering

Centralt innehåll

  • Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server.
  • Säkerhet och sätt att identifiera hot och sårbarheter samt hur attacker kan motverkas genom effektiva åtgärder.

Kunskapskrav

E C A
Eleven beskriver översiktligt webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på. Eleven använder med visst handlag webbpubliceringssystem och redogör översiktligt för dess funktionalitet. Eleven beskriver utförligt webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på. Eleven använder med gott handlag webbpubliceringssystem och redogör utförligt för dess funktionalitet. Eleven beskriver utförligt och nyanserat webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på. Eleven använder med mycket gott handlag webbpubliceringssystem och redogör utförligt och nyanserat för dess funktionalitet.