Skip to main content

Webbens historia

Centralt innehåll

  • Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan.
  • Terminologi inom området webbutveckling.

Kunskapskrav

E C A
Eleven beskriver översiktligt webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på Eleven beskriver utförligt webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på Eleven beskriver utförligt och nyanserat webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på
Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området Eleven använder med säkerhet terminologi inom område