Skip to main content

Wordpress

Centralt innehåll

  • Publikation av webbplatser med och utan webbpubliceringssystem.
  • Riktlinjer för god praxis inom webbutveckling.
  • Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation
  • Bilder och media med alternativa format, optimering och tillgänglighet.

Kunskapskrav

E C A
Eleven använder med visst handlag webbpubliceringssystem och redogör översiktligt för dess funktionalitet Eleven använder med gott handlag webbpubliceringssystem och redogör utförligt för dess funktionalitet Eleven använder med mycket gott handlag webbpubliceringssystem och redogör utförligt och nyanserat för dess funktionalitet
Eleven bearbetar också med viss säkerhet enkel text, bild och eventuell annan media så att de anpassas till produkten Eleven bearbetar med viss säkerhet och via flera moment text, bild och eventuell annan media, så att de anpassas till produkten Eleven bearbetar med säkerhet och via flera moment text, bild och eventuell annan media så att de anpassas till produkten
Eleven redogör översiktligt för relevanta säkerhetslösningar samt hanterar lösenord och annan känslig data på ett etiskt riktigt sätt Eleven redogör utförligt för relevanta säkerhetslösningar samt hanterar lösenord och annan känslig data på ett etiskt riktigt sätt Eleven redogör utförligt och nyanserat för relevanta säkerhetslösningar samt hanterar lösenord och annan känslig data på ett etiskt riktigt sätt
Eleven beskriver även hur tredjepartskod kan innebära problem för produktens säkerhet Eleven beskriver även hur tredjepartskod kan innebära problem för produktens säkerhet samt beskriver grundläggande säkerhetskriterier vid val av webbhotell