Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

14 total results found

Moment

Webbutveckling 1

Argumenterande tal

Svenska 2

Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.

Retorik

Moment

Svenska 3

Moment

Näthandel 1

Uppgifter

Webbutveckling 1

Uppgifter i kursen Webbutveckling 1

Webbutveckling

Moment

Religionskunskap 1

Språksociologi

Svenska 1

Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och infor...

Moment

Argumenterande text

Svenska 1

Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.

Moment

Skönlitteratur

Svenska 1

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Moment

Informerande tal

Svenska 1

Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställning...

Moment

Utredande text

Svenska 2

Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper.

Litteraturhistoria

Svenska 2

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen...

Grammatik

Svenska 2

Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.

Grammatik

Språk i Norden

Svenska 2

Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.