Skip to main content

Skolmolnet

Här kan du få mer information om denna sida och dess syfte. Vi vill berätta om bakgrunden och målet med att skapa denna resurs för pedagogisk digitalisering. Här får du också tips och vägledning om hur du kan använda plattformen på bästa sätt och dra nytta av allt det värdefulla innehållet.