Skip to main content

Är Google Bard en lite tristare släkting till ChatGPT?

mojahid-mottakin-NEj5xj45vHg-unsplash.jpg

Det är lätt att tänka att AI är AI, men faktum är att det börjar komma en hel del olika alternativ. Jag testade idag Google Bard och ChatGPT för att försöka testa deras olikheter.

Jag började med att fråga om det antika Greklands litteratur och dess centrala teman och motiv. Och där presterade de ungefär lika bra. Kanske får jag ge en liten bonuspoäng till Google Bard som vet att Homeros heter Homeros på svenska - inte Homer som ChatGPT kallar honom. Detta är ifrån Google Bard:

Den antika grekiska litteraturen är en av de mest inflytelserika i världen. Den har haft en djupgående inverkan på västerländsk kultur, och dess teman och motiv utforskas fortfarande idag.

Några av de viktigaste verken från den antika grekiska litteraturen är:

 • Homeros' Iliaden och Odysséen: Dessa två epos berättar om Trojanska kriget och Odysseus' tioåriga resa hem efter kriget. De är bland de äldsta och mest berömda verken i västerländsk litteratur.
 • Hesiodos' Teogonien: Detta verk berättar om skapandet av världen och de grekiska gudarna. Det är ett viktigt verk i den grekiska mytologin.
 • Sofokles' Antigone: Denna tragedi berättar om Antigones kamp mot den atenska lagen för att begrava sin bror. Den är en klassiker inom den grekiska dramatiken.
 • Platons dialoger: Dessa dialoger är fiktiva diskussioner mellan Platon och hans studenter. De utforskar en mängd olika filosofiska ämnen, till exempel kunskap, etik och politik.
 • Aristoteles' Politik: Detta verk är ett av de mest inflytelserika verken inom politisk filosofi. Det utforskar naturen av staten och den bästa formen av regering.

Den antika grekiska litteraturen är full av teman och motiv som fortfarande är aktuella idag. Några av de viktigaste temana är:

 • Människans plats i världen
 • Hjälten och hjältedådet
 • Kärlek och förlust
 • Rättvisan och orättvisan
 • Maktens natur
 • Människans förmåga till godhet och ondska

Den antika grekiska litteraturen är en skattkammare av visdom och insikt. Den erbjuder oss en unik inblick i den antika grekiska kulturen, och den fortsätter att inspirera och påverka oss idag.

Jag gick vidare och frågade "Om man skulle baka en tårta på temat 'antika Grekland', hur skulle en sådan tårta kunna byggas?"

Här börjar man ana skillnader mellan de två modellerna. Bard ger förslag på olika slags former som Parthenon, en antik Gud, en vas eller en grekisk amfora och ger därefter tips om att man kan använda sockerpasta, frosting och godis för att dekorera tårtan. Absolut goda råd, men aningen grundläggande. ChatGPT däremot är betydligt mer kreativ:

Att skapa en tårta med temat "antika Grekland" kan vara både kreativt och roligt. Här är några idéer om hur du kan bygga en sådan tårta:

Form och Design:

 • Basen av tårtan kan formas som en antik grekisk tempelstruktur, såsom Parthenon i Aten, med kolonner och pelare.
 • Alternativt kan tårtan ha formen av en grekisk vas eller urna, dekorerad med mönster och bilder som återspeglar den antika grekiska konsten.
 • Skapa reliefliknande dekorationer på sidorna av tårtan som visar scener från grekiska myter eller historiska händelser.

Dekorationer och Toppning:

 • Använd fondant eller modelleringschoklad för att skulptera små statyer av grekiska gudar och hjältar, såsom Zeus, Athena, Apollon eller Herakles, och placera dem på tårtan.
 • Toppa tårtan med en modell av en grekisk triumfvagn med hästar eller med en "krans av olivblad" för att symbolisera fred och seger.
 • Dekorera tårtan med geometriska mönster, liknande dem som finns på grekiska keramik och tempel.

Färgpalett:

 • Använd färger som blått och vitt för att representera den grekiska himlen och de vita marmorstrukturerna på tempel.
 • Tillsätt inslag av guld för att återskapa det antika Greklands rika konstnärliga arv och ornamentik.

Detaljer och Accenter:

 • Skapa små "skulpturer" av akantusblad och andra dekorativa element som brukade användas på antika byggnader och konstverk.
 • Använd ätbara blommor och örter för att symbolisera de blomsterkransar och växtlighet som ofta förekom i antik grekisk konst och kultur.

Text och Skrift:

 • Använd antik grekisk skrift för att skriva namn på gudar, citat från berömda verk eller andra inskriptioner på tårtan.

Kom ihåg att en tårta med detta tema ger dig mycket utrymme att vara kreativ och anpassa designen efter dina egna preferenser och färdigheter. Det är en fantastisk möjlighet att förena smak och historia på ett roligt sätt!

Men den verkliga skillnaden framträdde när jag ett steg längre i leken. Som tredje fråga bad jag: "Inta rollen som Sokrates och skriv ett kort stycke till en ung person som vill förstå hur man tänkte i det antika Grekland". Google Bard skrev då en mycket kort text som uppmanade den unge personen att ställa frågor:

Unga vän,

Jag är Sokrates, en filosof som levde i det antika Grekland. Jag tror att det viktigaste i livet är att lära sig och att förstå världen omkring oss. Jag tror också att den bästa vägen att lära sig är genom att ställa frågor.

När du ställer frågor tvingas du att tänka kritiskt och att analysera informationen som du har. Du lär dig också att se saker från olika perspektiv. Detta är viktigt för att kunna förstå världen omkring oss och för att kunna fatta kloka beslut.

Jag uppmuntrar dig att alltid ställa frågor. Fråga om allt du inte förstår. Fråga om saker som du tror att du vet svaret på. Fråga om saker som du tror att du inte bryr dig om.

Ju fler frågor du ställer, desto mer kommer du att lära dig. Och ju mer du lär dig, desto klokare kommer du att bli.

Lycka till på din resa till kunskap!

Med vänliga hälsningar,

Sokrates

ChatGPT däremot gick helt in i rollen och levererade en rätt tänkvärd text med riktigt goda råd till en ung person:

Mitt unga vän,

Att du söker förståelsen av hur vi tänkte i det antika Grekland väcker min nyfikenhet och glädje över att se en själ som längtar efter visdom. För oss var tanken en resa, en ständig strävan att utforska världen både utanför och inom oss själva.

Vi trodde på vikten av att ifrågasätta och tvivla på allt som omger oss. Genom att ställa frågor, även de mest grundläggande, belyser vi vägen till insikt och sanning. Många gånger är det inte svaren som är värdefulla, utan resan mot dem. Så var inte rädd för att ställa de djupaste och mest utmanande frågorna.

För att utvecklas som individer och samhällen måste vi förstå oss själva och vår plats i världen. Det handlar om att känna till sina egna brister och styrkor, att förstå att kunskap är en skatt som aldrig förlorar sitt värde. Den sanna visdomen ligger i att veta att man vet mycket lite och att vara ödmjuk i sitt sökande.

Min vän, låt inte rädslan för det okända hindra dig från att utforska nya tankar och idéer. Låt inte åsikter och dogmer binda dig till det förflutna. Sträva efter att utvecklas som tänkande varelse, förståelse kommer med tiden och ansträngning.

Sök sanningen, ifrågasätt ditt eget tänkande och samarbeta med andra som delar din strävan. I den öppna dialogen, där tankar flödar fritt som vattnet i en flod, kan vi nå insikter som är djupare än de enskilda orden. Må ditt tänkande vara en ständig resa mot ljus och visdom.

Med värme och ödmjukhet,
Sokrates

Så vad lär vi oss av denna lilla laboration? Jo, kanske att Google Bard och ChatGPT är bra på lite olika saker. Google Bard vet att Homeros heter Homeros, men har svårt att hänga med när konversationen blir mer lekfull och kreativ. Google Bard är som en lite tristare släkting helt enkelt.