Skip to main content

Hur hjälper man eleverna att ta ansvar för sitt lärande?

annie-spratt-QckxruozjRg-unsplash.jpg

Det är lätt att se nackdelarna med att alla elever snart kommer att ha AI-verktyg som ChatGPT i sina datorer och telefoner. Det lär inte dröja innan Microsoft bygger in AI-teknik i sina office-program så att språkmodellen bara finns ett musklick bort hela tiden. Man kommer att kunna skriva "Skriv en kort text om orsakerna till franska revolutionen" och få något i stil med:

Franska revolutionen, som började 1789, var en av de mest omvälvande perioderna i världshistorien. Den var ett resultat av en kombination av politiska, sociala och ekonomiska faktorer. Landets ekonomi hade försvagats av Frankrikes inblandning i det amerikanska frihetskriget, vilket ledde till omfattande statsskuld. Samtidigt stod tredje ståndet, som utgjorde majoriteten av befolkningen, inför höga skatter och stigande levnadskostnader utan något politiskt inflytande. Dessa spänningar förvärrades av ett allmänt missnöje med den absoluta monarkin, som ansågs vara korrupt och otillräcklig för att hantera landets problem. Alla dessa faktorer sammanföll med en rad misslyckade skördar och brist på livsmedel, vilket ledde till massprotester och uppror som utlöste revolutionen.

– ChatGPT 4

Därefter är det bara att börja redigera och stoppa in de källor man behöver hänvisa till. Man kommer säkert också kunna få förslag på texter att källhänvisa till och man kommer bli rättad när man glömt något viktigt i sina referat. AI-tekniken verkar ha alla förutsättningar att revolutionera skrivandet på ett lika djupgående sätt som miniräknaren har revolutionerat räknandet.

Och detta kommer ställa oss inför nya utmaningar som lärare och sätta fokus på nya typer av kunskaper. Att ta fram en bra text kommer inte längre att vara ett problem. Man kan generera bra texter om i stort sett vad som helst på ett ögonblick, och de elever som igår sa "det här kommer vi aldrig behöva kunna" kommer nu dessutom kunna säga "och om vi någon gång behöver kunna det så låter jag bara ChatGPT skriva det åt mig". Och något kommer det ju ligga i det.

Kanske kommer vi rent av tvingas damma av ett sådant gammalt mossigt begrepp som "bildning" igen? Ja, du kanske inte kommer behöva kunna något om franska revolutionen, och om du tvingas ta reda på det någon gång kan du be ChatGPT skriva texten åt dig. Du kommer antagligen kunna ta dig igenom livet på så sätt. Men ska du någonsin kunna komma på bra idéer, smarta lösningar, se samband och få djupa insikter om människan och mänskligheten krävs det att saker lagras även i huvudet. Den tysk-judiske utrikesministern Walther Rathenau sa en gång: "att tänka är att jämföra" och det ligger så mycket i det. Att tänka är inte sällan att ta kunskap om ett område och överföra det på ett annat (något som ChatGPT är förbluffande bra på för övrigt) och vips har vi nått nya insikter, och ju bättre de ursprungliga kunskaperna är, desto bättre kommer också resultatet av processen att bli. Utan kunskaper lagrade i minnet, blir man helt enkelt dummare.

Så ett gott tips vi kan ge studenterna i framtiden är nog att inte be ChatGPT skriva texten om franska revolutionens orsaker åt dig. Ja, den kan det och ja det blir rätt bra. Be den istället att hjälpa dig förstå orsakerna bekom franska revolutionen och dra generella slutsater om hur människor beter sig i tider av kris och oro. Då får vi istället:

Franska revolutionen var ett resultat av många orsaker, inklusive ekonomiska problem, social orättvisa och politisk korruption. Ekonomiskt var Frankrike drabbat av stora skulder på grund av krig och dålig ekonomisk förvaltning. Socialt sett var det en stor ojämlikhet mellan de fattiga massorna, tredje ståndet, och de rika adelsmännen och prästerskapet. Politiskt sett var monarkin oförmögen att effektivt hantera landets problem och att svara på folkets krav.

Detta ledde till en massiv kris och oro, vilket i sin tur ledde till revolution. Människors beteende under denna period av kris och oro kan ge oss generella insikter om mänskligt beteende under liknande förhållanden.

  1. Krav på Rättvisa: När människor upplever extrem ojämlikhet eller orättvisa, kan de bli drivna att kräva rättvisa. I fallet med franska revolutionen, krävde det tredje ståndet politiska rättigheter och social jämlikhet.

  2. Sökande efter Förändring: I tider av kris och oro kan människor bli mer öppna för radikala förändringar. Under franska revolutionen, var människor villiga att störta den gamla ordningen och skapa en ny republik.

  3. Tendens till Våld: Kris och oro kan ofta leda till våld. Under den franska revolutionen ledde missnöjet till våldsamma upplopp och till slut till regimens fall.

  4. Solidaritet: I tider av kris och oro tenderar människor att bilda starka gemenskaper för att överleva och uppnå sina mål. Under franska revolutionen bildade det tredje ståndet en gemensam front mot monarkin.

Dessa insikter kan hjälpa oss att förstå hur människor kan reagera i tider av kris och oro, oavsett om det är i samband med en politisk revolution, en naturkatastrof, en pandemi eller någon annan form av större samhällsförändring.

– ChatGPT 4

Då lär du dig antagligen mer, och det är ju trots allt det som är syftet med skolan: kunskap. Inte att producera texter, de kan ChatGPT generera fram på ett ögonblick. Jag tror vi ska se tekniken som en personlig stödlärare som sitter intill varje elev. Om eleverna då hela tiden låter denna person göra och skriva alla uppgifter går ju eleverna miste om värdefulla kunskaper, och vi måste få eleverna att förstå detta och därmed ta ansvar för sitt eget lärande.