Skip to main content

Lektionsidéer och aktiviteter

Här finner du en skatt av kreativa och engagerande idéer för att använda digital teknik i ditt klassrum. Vi vill ge dig konkreta verktyg för att skapa interaktiva och spännande lektioner som inspirerar dina elever. Utforska olika pedagogiska metoder och strategier som främjar elevdeltagande och lärande.