Skip to main content

Låt eleverna skapa bilder med PlaygroundAI

Skärmavbild 2024-04-10 kl. 00.38.38.png

PlaygroundAI är en sida som tillåter dig och dina elever att kostnadsfritt skapa bilder med hjälp av Stable Diffusion, ett bildskaparverktyg med öppen källkod som är mycket flexibelt och lämpar sig väl i skolan. Detta är ett utmärkt verktyg om eleverna behöver bilder till presentationer och liknande, men också för att diskutera skönhetsideal, reklam och påverkan via bilder.