Skip to main content

Skapa uppgifter med hjälp av AI i Exam.net

En ny praktisk funktion i Exam.net är förrutom att skapa självrättande prov att låta AI skapa självrättande uppgifter åt dig. Och funktionen fungerar faktiskt förvånansvärt bra. När du ska skapa ditt prov bör du välja alternativet "Använd uppgiftstyper" varpå du väljer "Generera uppgifter".

Skärmavbild 2024-04-09 kl. 23.07.56.png

Funktionen går ut på att du därefter väljer:

  • Uppgiftstyp: flerval, enkelt svar eller fritext (fritext är inte självrättande)
  • Ämne: matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller språk
  • Utmatningsspråk: deutsch, english, español, français, italiano, nederlands, português eller svenska
  • Svårighetsgrad lätt, medel eller svår

Därefter beskriver du de frågor du vill ha, exempelvis "välj rätt ordklass".

Skärmavbild 2024-04-09 kl. 23.08.47.png

AI genererar därefter ett antal frågor den tror motsvarar dina önskningar vartefter du får välja vilka av frågorna du vill inkludera i ditt prov och vilka du vill kasta bort.

Skärmavbild 2024-04-09 kl. 23.09.32.png

Därefter är det bara att antingen generera ytterligare frågor eller gå vidare till provkonfiguraionen.

Skärmavbild 2024-04-09 kl. 23.10.11.png

Lycka till. På detta sätt kan du enkelt och smidigt skapa självrättande uppgifter till eleverna som får snabb återkoppling på sina prestationer samtidigt som det kräver mycket lite för- och efterarbete för dig som lärare.