Skip to main content

Nyttiga förberedelser om du vill använda AI i undervisningen

Att introducera AI-verktyg i klassrummet är rolit och ger eleverna en unik möjlighet att förbereda sig för framtiden. Men innan vi släpper loss dem på dessa verktyg, finns det några nyttiga saker vi som lärare bör tänka på. Låt oss dyka djupare in i vad dessa förberedelser innebär.

DALL·E 2024-04-10 00.26.43 - A digital classroom setting where a teacher is introducing AI tools to students in a wide format. The room is bustling with activity; every part of th.webp

Skapa säkra e-postadresser

Det kan vara klokt att råda eleverna att skapa en ny e-postaddress de kan använda för att logga in på de olika AI-tjänster ni provar, exempelvis via Gmail. Genom att använda en unik e-postadress för skolarbete skyddar vi elevernas personliga information från den digitala världens nyfikna blickar och undviker också oönskade e-postmeddelanden till deras huvudkonto. Det är enkelt och kostnadsfritt att sätta upp nya adresser via tjänster som Gmail.

Digitalt medborgarskap

Innan man börjar använda AI-verktygen är det också lämpligt att ha en klassdiskussion om vad det innebär att vara en god digital medborgare. Hur skyddar vi vår och andras privatliv online? Vilka slags personuppgifter är lämpliga att dela med sig av och vilka bör hållas privata? Denna diskussion hjälper eleverna att förstå vikten av ansvarsfullt beteende på internet.

Respektera åldersgränser

Många digitala verktyg, inklusive AI-tjänster, har åldersgränser för att skydda yngre användare. Det är viktigt att vi som lärare är medvetna om dessa gränser och respekterar dem. För elever under dessa åldersgränser bör vi inhämta tillstånd från målsmän innan vi använder tjänsterna i undervisningen. Detta visar respekt för både lagar och föräldrars önskemål och ger ett ytterligare lager av skydd för våra elever.

Kritiskt tänkande

Elever bör också göras medvetna om att AI är verktyg skapade av människor och som därför kan göra misstag. Uppmuntra eleverna att ha en kritisk inställning och inte ta allt som AI-verktygen producerar som sanningar. De bör ställa grundläggande källkriska frågor som: "Låter detta rimligt?" eller "Kan jag hitta stöd för denna information någon annanstans?" Det är en viktig färdighet att kunna granska och ifrågasätta information kritiskt.

Genom att följa dessa steg skapar du en trygg och inspirerande miljö där dina elever kan utforska AI:s möjligheter. Det handlar inte bara om tekniken i sig, utan om att förbereda våra elever för en framtid där de känner sig trygga, nyfikna och kapabla att navigera i en alltmer digital värld.