Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

22 total results found

Kursinformation

Svenska 1

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga a...

Webbens historia

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan. Terminologi inom...

Skriv in rätt HTML-taggar

Webbutveckling 1 Uppgifter

Instruktioner I denna uppgift får du: En png-bild på den färdiga sidan En css-fil med CSS-ko...

Teknisk orientering

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet ...

Bildhantering

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Teckenkodning, begrepp, standarder och handhavande. Bilder och media med a...

Ramverk

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Processen för ett webbutvecklingsprojekt med målsättningar, planering, spec...

CSS

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik -- där det huvudsa...

HTML

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik -- där det huvudsa...

Wordpress

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Publikation av webbplatser med och utan webbpubliceringssystem. Riktlinjer...

Markdown

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik -- där det huvudsa...

Argumenterande text i styrdokumenten

Svenska 1 Argumenterande text

Centralt innehåll Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. ...

Kursinformation

Webbutveckling 1

Undervisningen i ämnet webbutveckling ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ...

Kursinformation

Svenska 3

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga a...

Kursinformation

Svenska 2

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga a...

Kursinformation

Näthandel 1

Undervisningen i ämnet näthandel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kuns...

Skönlitteratur i styrdokumenten

Svenska 1 Skönlitteratur

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Skriftlig fr...

Novellanalys

Svenska 1 Skönlitteratur

Instruktioner Välj en av de noveller vi läst och diskuterat Läs den gärna två gånger, gör fö...

Språksociologi i styrdokumenten

Svenska 1 Språksociologi

Centralt innehåll Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och struk...

Informerande tal i styrdokumenten

Svenska 1 Informerande tal

Centralt innehåll Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en mu...

Kursinformation

Religionskunskap 1

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ...