Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

22 total results found

Kursinformation

Svenska 1

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussio...

Webbens historia

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan. Terminologi inom området webbutveckling. Kunskapskrav E C A Eleven beskriver översiktligt webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande ...

Skriv in rätt HTML-taggar

Webbutveckling 1 Uppgifter

Instruktioner I denna uppgift får du: En png-bild på den färdiga sidan En css-fil med CSS-kod. Denna får du inte röra. En html-fil där taggarna tagits bort Din uppgift är att skriva tillbaka rätt taggar på rätt ställe så att din hemsida s...

Teknisk orientering

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server. Säkerhet och sätt att identifiera hot och sårbarheter samt hur attacker kan motverkas genom effektiva åtgärder. Kunskapskrav ...

Bildhantering

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Teckenkodning, begrepp, standarder och handhavande. Bilder och media med alternativa format, optimering och tillgänglighet. Kunskapskrav E C A Eleven bearbetar också med viss säkerhet enkel text, bild och eventuell annan ...

Ramverk

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Processen för ett webbutvecklingsprojekt med målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning. Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik -...

CSS

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik -- där det huvudsakliga innehållet är standarderna för HTML och CSS samt orientering om Ecmaskript och dokumentobjektsmodellen (DOM). Riktlinjer för god praxis inom webbut...

HTML

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik -- där det huvudsakliga innehållet är standarderna för HTML och CSS samt orientering om Ecmaskript och dokumentobjektsmodellen (DOM). Riktlinjer för god praxis inom webbut...

Wordpress

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Publikation av webbplatser med och utan webbpubliceringssystem. Riktlinjer för god praxis inom webbutveckling. Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommu...

Markdown

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik -- där det huvudsakliga innehållet är standarderna för HTML och CSS samt orientering om Ecmaskript och dokumentobjektsmodellen (DOM). Riktlinjer för god praxis inom webbut...

Argumenterande text i styrdokumenten

Svenska 1 Argumenterande text

Centralt innehåll Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Argumentationstekni...

Kursinformation

Webbutveckling 1

Undervisningen i ämnet webbutveckling ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om webbens historia, betydelse och funktionalitet. Förmåga att planera, genomföra, testa, dokumentera och utvärdera utvecklingsprojekt för web...

Kursinformation

Svenska 3

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussio...

Kursinformation

Svenska 2

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussio...

Kursinformation

Näthandel 1

Undervisningen i ämnet näthandel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om näthandel samt om verksamheters etablering och marknadsföring på internet. Kunskaper om hur ny teknik används och anpassas till näthandel. Kun...

Skönlitteratur i styrdokumenten

Svenska 1 Skönlitteratur

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Skönlitteratur, författad av såväl...

Novellanalys

Svenska 1 Skönlitteratur

Instruktioner Välj en av de noveller vi läst och diskuterat Läs den gärna två gånger, gör först en översiktsläsning och därefter en djupläsning. Skriv först en sammanfattning av din novell i form av ett referat, komplett med källhänvisning...

Språksociologi i styrdokumenten

Svenska 1 Språksociologi

Centralt innehåll Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor. Dialekter och språklig variation i talat och skri...

Informerande tal i styrdokumenten

Svenska 1 Informerande tal

Centralt innehåll Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna ...

Kursinformation

Religionskunskap 1

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv. Kunskaper om människors identitet i relation till relig...