Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

43 total results found

Kurser

I denna hylla kan du hitta olika kurser. Dels kursinformation, men även information om kursens ol...

Kursinformation

Webbutveckling 1

Undervisningen i ämnet webbutveckling ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ...

Informerande tal i styrdokumenten

Svenska 1 Informerande tal

Centralt innehåll Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en mu...

Språksociologi i styrdokumenten

Svenska 1 Språksociologi

Centralt innehåll Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och struk...

Novellanalys

Svenska 1 Skönlitteratur

Instruktioner Välj en av de noveller vi läst och diskuterat Läs den gärna två gånger, gör fö...

Skönlitteratur i styrdokumenten

Svenska 1 Skönlitteratur

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Skriftlig fr...

Kursinformation

Näthandel 1

Undervisningen i ämnet näthandel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kuns...

Kursinformation

Svenska 2

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga a...

Kursinformation

Svenska 3

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga a...

Markdown

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik -- där det huvudsa...

Kursinformation

Svenska 1

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga a...

Webbens historia

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan. Terminologi inom...

Wordpress

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Publikation av webbplatser med och utan webbpubliceringssystem. Riktlinjer...

HTML

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik -- där det huvudsa...

CSS

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik -- där det huvudsa...

Ramverk

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Processen för ett webbutvecklingsprojekt med målsättningar, planering, spec...

Bildhantering

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Teckenkodning, begrepp, standarder och handhavande. Bilder och media med a...

Teknisk orientering

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet ...

Skriv in rätt HTML-taggar

Webbutveckling 1 Uppgifter

Instruktioner I denna uppgift får du: En png-bild på den färdiga sidan En css-fil med CSS-ko...

Argumenterande text i styrdokumenten

Svenska 1 Argumenterande text

Centralt innehåll Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. ...

Språk i Norden

Svenska 2

Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk oc...

Svenska 1

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflekt...

Moment

Svenska 3

Näthandel 1

Näthandel omfattar försäljning av både varor och tjänster. Näthandeln är oberoende av tid och pla...

Svenska 2

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflekt...

Svenska 3

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflekt...

Webbutveckling 1

Ämnet webbutveckling behandlar de tekniker som används för att presentera och bearbeta informatio...

Religionskunskap 1

Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till...

Religion
Kurs

Moment

Webbutveckling 1

Argumenterande tal

Svenska 2

Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av prese...

Retorik

Moment

Näthandel 1

Grammatik

Svenska 2

Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i...

Grammatik

Uppgifter

Webbutveckling 1

Uppgifter i kursen Webbutveckling 1

Webbutveckling

Moment

Religionskunskap 1

Språksociologi

Svenska 1

Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman me...

Moment

Argumenterande text

Svenska 1

Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.

Moment

Skönlitteratur

Svenska 1

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Moment

Informerande tal

Svenska 1

Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation i...

Moment

Utredande text

Svenska 2

Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter....

Litteraturhistoria

Svenska 2

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, v...

Kursinformation

Religionskunskap 1

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ...